CEZIH cerifikat za program DrDent

Za kraj godine jedna dobra vijest: Cetifikacija programa DrDent je odrađena besprijekorno te je program DrDent cerificiran za sve CEZIH funkcionalnost za djelatnost 'stomatologija' (dentalna medicina). Sve stomatološke ordinacija koje imaju ugovore sa HZZO-om će biti blagovremene obaviještene te će se uz asistenciju naših djeletnika prebaciti na novu inačicu aplikacije. Edukacija će se vršiti prema dogovoru sa svakom pojedinom ordinacijom.