USB Grafički tablet

Podržana uporaba grafičkog tableta za digitalizaciju vlastoručnog potpisa.