PEDIJATRIJSKE ORDINACIJE

 

Do 28.02.2015. traje prodajna akcija za programski paket DrMedix za pedijatre:

- Nudimo prijenos svih podataka u program DrMedix (iz Vašeg starog programa), te uporabu programa na dva računala uz punu korisničku podršku i održavanje kroz četiri mjeseca bez obveze i potpuno besplatno.

- Nakon isteka perioda od 4 mjeseca s nama možete potpisati ugovor o održavanju i korisničkoj podršci i nastaviti koristiti program DrMedix. Ako pak to ne želite, niste obvezatni nastaviti koristiti program DrMedix niti imate bilo kakve obveze prema nama.

 


Programski paket DrMedix u potpunosti pokriva sve potrebe zdravstvenih ustanova, ordinacija zdravstve zaštite predškolske djece kako privatne prakse tako i onih koje imaju ugovor s HZZO (CEZIH).


Podržana je mogućnost višekorisničkog mrežnog rada ili rada više smjena na jednom računalu (pogodno za ordinacije/poliklinike s više računala/timova).


Unutar modula Tretmani/posjete unose se radovi (usluge/materijali) i dijagnoze korišteni tijekom obrade pacijenta. Svaki izvršeni rad uveden je unutar kartona pacijenta koji pruža detaljan uvid u sve učinjene radove u tekstualnom i grafičkom obliku. Iz svake pojedine posjete moguće je evidentirati potpuni pedijatrijski sistematski pregleda ovisno o dobi djeteta, sukladno “Zdravstvenoj knjižici predškolskog djeteta” s podržanim ispisom liječničke potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.


Modul Cijepljenja obuhvaća potpunu evidenciju planiranih i realiziranih cijepljenja uz podržanu izrada plana cijepljenja. Dostupni izvještaji mjesečne potrošnje cjepiva te planiranih/realiziranih cijepljenja u periodu.
Unutar modula PACIJENT – SLUČAJEVI evidentiraju se slučajevi (bolesti ili stanja) tijekom obrade pacijenta. Podržava brzo otvaranje posjeta, ispisa različitih predložaka povijesti bolesti/nalaza i pedijatrijskih ispričnica za predškolske ustanove. Tu je i iznimno funcionalan sustav za unos rezervacija po pojedinim osobama i resursima. Podržana je veza programa s vanjskim uređajima (videoskopi, UZV uređaji, kamere, skeneri). Pohrana, evidencija i pregled slikovnih zapisa. Rad s čitačima magnetskih i pametnih kartica, grafičkim tabletima za digitalizaciju vlastoručnog potpisa.


Programski paket DrMedix nudi mogućnost izrade i ispisa niza neophodnih i opcionalniih izvještaja o poslovanju ustanove kojima je svrha podržati točniju procjenu traženog stanja s posebnim naglaskom na dramatično ubrzanje Vašeg poslovanja. U sklopu programa korisnicima je na raspolaganju nekoliko iscrpnih korisničkih priručnika te je integrirano povezivanje na portal za podršku.

 

POPIS NAJBITINIJH FUNKCIONALNOSTI PROGRAMSKOG PAKETA DrMedix - ZA PEDIJATRIJU

 

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za program DrMedix  ili želite da Vam pošaljemo demo instalacijski CD, popunite i pošaljite kontakt obrazac