o adriasoftu

UVJETI KORIŠTENJA

 

Za sve proizvode tvrtke AdriaSoft vrijede ispod navedeni uvjeti korištenja:

 

1. FULL - PROGRAM U VLASNIŠTVU
• CD sa instalacijom programa, korisničkim priručnikom i dodatnim alatima.
• Priprema baze podataka (uključuje: unos pacijenata sa diskete HZZO-a, unos medicinskih postupaka po nomenklaturi HZZO-a sa pripadnim bodovnim i vremenskim normativima, unos registara (države, gradovi, šifre djelatnosti, grupe usluga, MKB, materijali, pomagala i dr.), unos svih potrebnih podataka za početak rada ordinacije.
• Korisnički priručnik integriran u program (cca 160 str.)
• Korisnički priručnik za izvještaje integriran u program (cca 80 str.)
• Jamstvo 12 mjeseci ili do isteka ugovora o održavanju i podršci bilo kojeg tipa.
• Održavanje i podrška (P1) prva 3 mjeseca
• Instalaciju i prezentaciju rada programa vrši stručna osoba od strane tvrtke AdriaSoft (ukoliko djelatnici AdriaSoft-a dolaze u ordinaciju max. udaljenost ordinacije 40 km od mjesta tvrtke ili tvrtke partnera u cijeni, u protivnom se plaća putni trošak vidi popusti i uvjeti).
• Savjet za nabavu računalne opreme (po potrebi)
• Otvaranje e-mail adrese ukoliko ju korisnik nema a ima pristup internetu (opcionalno)

 

2. RENT - PROGRAM U NAJMU
• CD sa instalacijom programa, korisničkim priručnikom i dodatnim alatima.
• Priprema baze podataka (uključuje: unos pacijenata sa diskete HZZO-a, unos medicinskih postupaka po nomenklaturi HZZO-a sa pripadnim bodovnim i vremenskim normativima, unos registara (države, gradovi, šifre djelatnosti, grupe usluga, MKB, materijali, pomagala i dr.), unos svih potrebnih podataka za početak rada ordinacije.
• Korisnički priručnik integriran u program (cca 160 str.).
• Korisnički priručnik za izvještaje integriran u program (cca 80 str.)
• Jamstvo traje dok traje najam.
• Minimalno trajanje najma 6 mjeseci (osim prva 3 mjeseca). Potpisuje se ugovor o najmu. Najam se plaća mjesečnim uplatama ili jednokratno s popustom (vidi popusti i uvjeti).
• Održavanje i podrška (P1) dok traje najam.
• Mogućnost prelaska u vlasništvo (kupovine) programa. Osnovna cijena se umanjuje za 50% do tada uplaćenog iznosa za najam (do maksimalnog iznosa od 50% osnovne cijene programa).
• Instalaciju i prezentaciju rada programa vrši stručna osoba od strane tvrtke AdriaSoft (ukoliko djelatnici AdriaSoft-a dolaze u ordinaciju max. udaljenost ordinacije 40 km od mjesta tvrtke ili tvrtke partnera u cijeni, u protivnom se plaća putni trošak vidi popusti i uvjeti).
• Savjet za nabavu računalne opreme (po potrebi).
• Otvaranje e-mail adrese ukoliko ju korisnik nema a ima pristup internetu (opcionalno).


3. SUPPORT - ODRŽAVANJE I PODRŠKA KORISNIKA
TIP P1-P3
• usluga održavanja i podrške korisnicima tip P1-P3 može se ugovoriti na 6, 12, 24 mjeseci.
• Pravo na korištenje novih inačica programa koje su nastale kao odgovor na tekuće zakonske promjene ili stomatološke/liječničke prakse općenito. Nove inačice programa koje uključuju i eventualna unaprjeđenja i nove funkcionalnosti u programu mogu se automatski “skinuti” sa web stranica tvrtke. Ovaj tip ugovora namijenjen je privatnicima.
• Pristup korisničkim stranicama na internetu (informacije o promjenama i unaprjeđenjima u programu) ž
• Podrška i pružanje informacija vezane za program putem e-maila, telefona ili spajanjem na računalo.
• Tip P2 uz sve što nudi održavanje pod P1 uključuje i besplatno prisustvovanje seminarima koje organizira tvrtka AdriaSoft.
• Tip P3 uz sve što nudi održavanje pod P2 uključuje i besplatni terenski posjet po potrebi korisnika.

 

TIP H1-H3
• Usluga održavanja i podrške korisnicima tip P1-P3 može se ugovoriti na 6, 12, 24 mjeseci.
• Pravo na korištenje novih inačica programa koje su nastale kao odgovor na tekuće zakonske promjene, promjene HZZO-a ili stomatološke/liječničke prakse općenito. Nove inačice programa koje uključuju i eventualna unaprjeđenja i nove funkcionalnosti u programu mogu se automatski “skinuti” sa web stranica tvrtke. Ovaj tip ugovora namijenjen je ordinacijama koje imaju ugovor sa HZZO-om.
• Pristup korisničkim stranicama na internetu (informacije o promjenama i unaprjeđenjima u programu, novostima vezanim za stomatologe i liječnike u Hrvatskoj i sl.)
• Podrška i pružanje informacija vezane za program putem e-maila, telefona ili spajanjem na računalo.
• Tip H2 uz sve što nudi održavanje pod H1 uključuje i besplatno prisustvovanje seminarima koje organizira tvrtka AdriaSoft.
• Tip H3 uz sve što nudi održavanje pod H2 uključuje i besplatni terenski posjet po potrebi korisnika.

 

TIP C1-C3
• Usluga održavanja i podrške korisnicima tip C1-C3 može se ugovoriti na 3, 6 i 12 mjeseci.
• Pravo na korištenje novih inačica programa koje su nastale kao odgovor na tekuće zakonske promjene, promjene HZZO-a ili stomatološke/liječničke prakse općenito. Nove inačice programa koje uključuju i eventualna unaprjeđenja i nove funkcionalnosti u programu mogu se automatski “skinuti” sa web stranica tvrtke. Ovaj tip ugovora namijenjen je ordinacijama koje imaju ugovor sa HZZO-om i koje se spajaju na CEZIH sustav.
• Podrška i pružanje informacija vezane za program putem e-maila, telefona ili spajanjem na računalo.
• Pravo na izravan utjecaj na razvoj programa (promjene, unaprijeđena) putem prijedloga i zahtjeva.
• Tip C2 uz sve što nudi održavanje pod C1 uključuje i besplatno prisustvovanje seminarima koje organizira tvrtka AdriaSoft.
• Tip C3 uz sve što nudi održavanje pod C2 uključuje i besplatni terenski posjet po potrebi korisnika.


4. UPGRADE - nove inačice programa
• Korisnik koji nije imao podršku niti jednog tipa, a želi novu inačicu programa, može to postići uzimajući jedan od 3 ponuđena tipa podrške, čime automatski dobija aktualnu inačicu programa.

 

5. EDUCATION - obuka korisnika
• Obuka se održava u prostorijama tvrtke ili korisnika.
• Obuka traje cca 6 sati a disperzira se u 1 do 3 dana (u dogovoru sa korisnikom).
• Podrazumijeva se da korisnik vlada osnovama Windows-a. Za korisnike kod kojih to nije slučaj može se organizirati obuka korisnika za osnove Windows-a i MS Office aplikacija (plaća se zasebno po satu i dogovoru).

 

6. POPUSTI I UVJETI
• Sve opcije uključuju 2 licence programa.
• Edukacija može biti izuzeta iz cijene programa, odnosno nije obvezna, ukoliko korisnik tako želi.
• Polaznici skupne edukacije plaćaju cijenu samo jedne edukacije (edukacija se održava skupa za sve korisnike iz skupine). U slučaju da se obuka vrši kod korisnika čija je ordinacija udaljena više od 40 km od mjesta tvrtke ili tvrtke partnera plaća se putni trošak odnosno trošak smještaja ako obuka traje više od jednog dana.
• Popust za stomatološke/liječničke ordinacije ili tvrtke koje koriste program drugog proizvođača a nisu zadovoljne s njim je po dogovoru.
• Popust za podršku i održavanje programa za korisnike u skupini prema dogovoru.
• U cijenu rada (6) nisu uključeni putni i boravišni troškovi ako prelaze 20% ukupne cijene rada.
• Za sve tipove najma i održavanja, odobravamo popust za jednokratnu uplatu:
6 mjeseci - 5%, 12 mjeseci - 10%, 24 mjeseca - 15%.

AdriaSoft

          Trg Ivana Kukuljevića 6

          10090 Zagreb
          Hrvatska (Cro)

 

OIB57168050092
BankaZagrebačka banka d.d.
IBANHR0523600001101145638

Prodaja

Tel: +385(0)1 3890 434
Fax:+385(0)1 3890 434
Email:[email protected]

Tehnička podrška

Telefon 1: +385(0)1 3818 190
Telefon 2: +385(0)1 3890 058
Email: [email protected]

Podijeli sa poznanicima