new-7

PEDIJATRIJSKE ORDINACIJE

 

Do 28.02.2015. traje prodajna akcija za programski paket DrMedix za pedijatre:

- Nudimo prijenos svih podataka u program DrMedix (iz Vašeg starog programa), te uporabu programa na dva računala uz punu korisničku podršku i održavanje kroz četiri mjeseca bez obveze i potpuno besplatno.

- Nakon isteka perioda od 4 mjeseca s nama možete potpisati ugovor o održavanju i korisničkoj podršci i nastaviti koristiti program DrMedix. Ako pak to ne želite, niste obvezatni nastaviti koristiti program DrMedix niti imate bilo kakve obveze prema nama.

 


Programski paket DrMedix u potpunosti pokriva sve potrebe zdravstvenih ustanova, ordinacija zdravstve zaštite predškolske djece kako privatne prakse tako i onih koje imaju ugovor s HZZO (CEZIH).


Podržana je mogućnost višekorisničkog mrežnog rada ili rada više smjena na jednom računalu (pogodno za ordinacije/poliklinike s više računala/timova).


Unutar modula Tretmani/posjete unose se radovi (usluge/materijali) i dijagnoze korišteni tijekom obrade pacijenta. Svaki izvršeni rad uveden je unutar kartona pacijenta koji pruža detaljan uvid u sve učinjene radove u tekstualnom i grafičkom obliku. Iz svake pojedine posjete moguće je evidentirati potpuni pedijatrijski sistematski pregleda ovisno o dobi djeteta, sukladno “Zdravstvenoj knjižici predškolskog djeteta” s podržanim ispisom liječničke potvrde o obavljenom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.


Modul Cijepljenja obuhvaća potpunu evidenciju planiranih i realiziranih cijepljenja uz podržanu izrada plana cijepljenja. Dostupni izvještaji mjesečne potrošnje cjepiva te planiranih/realiziranih cijepljenja u periodu.
Unutar modula PACIJENT – SLUČAJEVI evidentiraju se slučajevi (bolesti ili stanja) tijekom obrade pacijenta. Podržava brzo otvaranje posjeta, ispisa različitih predložaka povijesti bolesti/nalaza i pedijatrijskih ispričnica za predškolske ustanove. Tu je i iznimno funcionalan sustav za unos rezervacija po pojedinim osobama i resursima. Podržana je veza programa s vanjskim uređajima (videoskopi, UZV uređaji, kamere, skeneri). Pohrana, evidencija i pregled slikovnih zapisa. Rad s čitačima magnetskih i pametnih kartica, grafičkim tabletima za digitalizaciju vlastoručnog potpisa.


Programski paket DrMedix nudi mogućnost izrade i ispisa niza neophodnih i opcionalniih izvještaja o poslovanju ustanove kojima je svrha podržati točniju procjenu traženog stanja s posebnim naglaskom na dramatično ubrzanje Vašeg poslovanja. U sklopu programa korisnicima je na raspolaganju nekoliko iscrpnih korisničkih priručnika te je integrirano povezivanje na portal za podršku.

 

POPIS NAJBITINIJH FUNKCIONALNOSTI PROGRAMSKOG PAKETA DrMedix - ZA PEDIJATRIJU

 

 • Mogućnost parametrizacije i konfiguracije tj. prilagodbe programa načinu rada pojedinog ordinacije (definira izgled i ponašanje programa)
 • Testni (demo) način rada programa
 • Sigurnost podataka: relacijska baza podataka, automatska izrada backup-a podataka, prijava i ulaz u program preko korisničkog imena/zaporke, uvid u informacije o promjeni bilo kojeg podatka tijekom rada. Svi podaci ordinacije su smješteni lokalno na računalu i niti jedan podatak bez kontrole liječnika ne može izaći van ordinacije čime je osigurana potpuna privatnost medicinskih i poslovnih informacija.
 • Unos radova (materijala i postupaka) pojedinačno ili grupno (jedan klik mišem) uz automatski obračun cijene i potrebnog vremena (zaseban cjenik za ugovorne i privatne radove)
 • Virtualna čekaonica
 • Napredni unos rezervacije posjeta pacijenata (ispis dnevnih i tjednih rezervacija)
 • Upis/dohvat pacijenata te provjera matičnih podataka
 • Detaljna evidencija unešnih slučajeva (bolesti/stanja) unutar kartona pacijenta
 • Izbor nekoliko različitih vrsta povijesti bolest uz mogućnost prilagodba po želji korisnika
 • Jednostavna izrada ili priprema tretmana/posjete pacijenta za cjelokupno planirano liječenje
 • Cijepljenja (kreiranje plana cijepljenja, ostvarena cijepljenja, statistika cijepljenja, pretraga pacijanta po nerealiziranim i realiziranim cijepljenima). Ispis popisa cijepljenja za pacijenta
 • Cjeloviti pedijatrijski sistematski pregledi
 • Cjelovita lista cjepiva, lijekova i magistralnih pripravaka sa nazivima, generičkim nazivima, opisima, cijenama, indikacijama, oblicima, načinom primjene
 • Cjelovita lista dijagnoza (MKB)
 • Cjelovita lista pedijatrijskih postupaka i usluga – DTP (šifre, nazivi, bodovni i vremenski normativi)
 • Jednostavan pregled i ispis kartona pacijenta uz mogućnost pretrage i odabira po vrsti postupka ili datumu
 • Jednostavan prikaz i pregled svih izvršenih/planiranih aktivnosti vezanih za pacijenta složenih po datumu
 • Registracija slučajeva (bolesti ili stanja), unos standardne terapije (kontinuirani recepti). Evidencija i praćenje preporučenih bolovanja roditelja.
 • Mogućnost unosa, evidencije i ispisa podataka statusa, opće, porođajne i obiteljske anamneze, pedijatrijskog, neurološkog statusa, pojedinačne i skupne povijesti bolesti i laboratorijskih nalaza pacijenta
 • Evidencija izdanih uvjerenja i potvrda. Evidencija liječenja u stac. Ustanovama
 • Export svih ispisa i izvješća u neki drugi format (PDF, Word, Excel, HTML, TXT i dr.)
 • Svakom korisniku programskog paketa može se po potrebi ograničiti uvid i mogućnost promjene podataka
 • Kompletno vođenje knjigovodstva (evidencija i automatska izrada računa, evidencija ulaznih i izlaznih računa, knjiga primitaka i izdataka (blagajna i žiro račun), knjiga izlaznih računa, evidencija osnovnih sredstava
 • Mjesečna HZZO izvješća i godišnja HZJZ izvješća
 • Vođenje prometa materijala i lijekova (depoa/skladišta) – (automatsko skidanje količina, uvid i ispis stanja skladišta, nabava materijala i lijekova, uvid i ispis prometa pojedinog mat. ili lijeka kroz vrijeme)
 • Automatizirana nadogradnja programa novim verzijama
 • Pristup Cezih sustavu

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za program DrMedix  ili želite da Vam pošaljemo demo instalacijski CD, popunite i pošaljite kontakt obrazac

 

Slike programskog paketa DrMedix

Kontaktiraj prodaju

Tel i Fax:+385(0)1 3890 434
Email: [email protected]

AdriaSoft

          Trg Ivana Kukuljevića 6

          10090 Zagreb
          Hrvatska (Cro)

 

OIB57168050092
BankaZagrebačka banka d.d.
IBANHR0523600001101145638

Prodaja

Tel: +385(0)1 3890 434
Fax:+385(0)1 3890 434
Email:[email protected]

Tehnička podrška

Telefon 1: +385(0)1 3818 190
Telefon 2: +385(0)1 3890 058
Email: [email protected]

Podijeli sa poznanicima